Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας των Σωμάτων Ασφαλείας


ΖΗΤΟΥΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Τη σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας το οποίο θα εξετάζει τις καταγγελίες των πολιτών, κατά των οργάνων της τάξης, ζητούν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός.
Η σύσταση του Γραφείου προβλέπεται από τον πρόσφατα ψηφισθέντα (με ευρύτατη πλειοψηφία) νόμο 3938 (Φεκ 61 A'/31.3.2011), με σκοπό τη συλλογή, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την περαιτέρω προώθηση προς διερεύνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Αρχές, καταγγελιών για πράξεις του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η απουσία του, έγινε  ιδιαίτερα αισθητή, μετά τα  εκτεταμένα γεγονότα στο κέντρο της Αθήνας.
Οι τέσσερεις βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο υπουργό, πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας του Γραφείου προκειμένου να δέχεται και να εξετάζει τις καταγγελίες των πολιτών για αυθαιρεσίες των σωμάτων ασφαλείας.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής
Με τα άρθρα 1 και επόμενα του Ν. 3938 (Φεκ 61 A'/31.3.2011), τα οποία ψηφίστηκαν με ευρύτατη πλειοψηφία, προβλέφθηκε η σύσταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας. Οι αρμοδιότητες του γραφείου  περιλαμβάνουν τη συλλογή, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την περαιτέρω προώθηση προς διερεύνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Αρχές καταγγελιών για πράξεις του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Πρόκειται για πράξεις οι οποίες εκδηλώθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή κατά κατάχρηση της ιδιότητάς του και αφορούν εκτός των άλλων βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά την έννοια του άρθρου 137Α του Ποινικού Κώδικα και παράνομες εκ προθέσεως προσβολές κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ή υγείας ή της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας.
Στο Γραφείο, προβλέπεται η σύσταση  Τριμελούς Επιτροπής, η οποία θα συγκροτείται από έναν επίτιμο αρεοπαγίτη ως πρόεδρο, ένα μέλος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έναν επίτιμο εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή εφετών, ως μέλη. Η Επιτροπή θα αξιολογεί κάθε καταγγελία ή περιστατικό για το αν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Γραφείου και θα αποφασίζει με πράξη της είτε για την υποβολή πρότασης διερεύνησης, είτε για την προώθηση προς διερεύνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία του Γραφείου και της Επιτροπής προβλεπόταν η έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα καθόριζε τις οργανικές θέσεις του Γραφείου, τις επί μέρους αρμοδιότητες και καθήκοντα των οργάνων και του προσωπικού του, τις διαδικασίες υποδοχής και ενημέρωσης των πολιτών, τη συνεργασία με τα Σώματα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς και κάθε άλλο σχετικό με τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του.
Παρόλο που έχουν παρέλθει πλέον των 3 μηνών από την ισχύ του νόμου (31-3-11) το γραφείο δεν έχει ακόμα συσταθεί με αποτέλεσμα να απουσιάζει ένας σχετικά αξιόπιστος θεσμός προκειμένου να δέχεται και να εξετάζει τις καταγγελίες των πολιτών για αυθαιρεσίες τόσο των σωμάτων ασφαλείας όσο και του προσωπικού τους.
Επειδή τις τελευταίες ημέρες και λόγω των εκτεταμένων γεγονότων στο κέντρο της Αθήνας έγινε αισθητή η απουσία του πιο πάνω θεσμού,
Ερωτάται ο κ. υπουργός
Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης

Θανάσης Λεβέντης

Γρηγόρης Ψαριανός
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου