Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Αποτέφρωση νεκρών στο Μαρκόπουλο

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου ενέκρινε τη δημιουργία (χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία) Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών, πλησίον του υφιστάμενου Κοιμητήριου και σε χώρο που ανήκει στο Δήμο.
Η κατασκευή του Αποτεφρωτηρίου έρχεται να καλύψει μια σημαντική ανάγκη της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας, καθώς πολλοί συμπολίτες μας (ανεξαρτήτως θρησκευτικού προσανατολισμού), που επιθυμούν να υλοποιήσουν την προθανάτια επιθυμία (για καύση) εκδημούντων συγγενικών προσώπων τους, αναγκάζονται δυστυχώς σήμερα να απευθυνθούν σε γειτονικές χώρες, με υψηλό οικονομικό και συναισθηματικό κόστος!
Ο χώρος της κατασκευής του Αποτεφρωτηρίου, σε επαφή με το Κοιμητήριο του Δήμου, βρίσκεται μακριά από κάθε κτίσμα λειτουργικά και οπτικά. Ταυτόχρονα η Δημοτική Αρχή, τονίζει πως η κατασκευή πληρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Νόμου 3448/06 και δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι και θα ακολουθηθεί σύγχρονη τεχνολογία, όπως ορίζει η ΚΥΑ (Αρ. Οικ. 20232, Αρ. Φ. 745).
Πρόκειται για το πρώτο Αποτεφρωτήριο στην Αττική και το δεύτερο στην Ελλάδα, μετά από αυτό που θα λειτουργήσει στη Θέρη Θεσσαλονίκης, τα οποία θα είναι και τα μοναδικά στην Ελλάδα καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί άλλο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το Αποτεφρωτήριο του Μαρκοπούλου θα λειτουργήσει σε περίπου δυόμιση χρόνια. Η θέση του θεωρείται ιδανική, καθώς βρίσκεται κοντά στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και είναι στο τέλος της Αττικής Οδού, εξυπηρετώντας τους οδικούς άξονες Αθηνών-Λαμίας, Κορίνθου και τις ανάγκες του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Πέραν της κοινωνικής διάστασης, η λειτουργία του Αποτεφρωτηρίου θα έχει και οικονομικά οφέλη για το Δήμο Μαρκοπούλου. Το κόστος κατασκευής θα καλυφθεί είτε από ιδιωτικά κεφάλαια, είτε από χρηματοδότηση (δάνειο) τράπεζας. Σε καμία περίπτωση, η μελέτη και η κατασκευή του Αποτεφρωτηρίου δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου