Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Πρόσκληση σύγκλησης Τετάρτη 13/4/2011

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Πρόσκληση σύγκλησης Τετάρτη 13/4/2011
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 13η του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Βόνιτσα  08/04/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                            Αρίθ.Πρωτ: 5663
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                

         
                                                              ΠΡΟΣ:
                                                              Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).
    Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 13η του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.- Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2011.

2.- Καταχώρηση απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

3.- Ορισμός Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

4.- Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου στην υπόθεση της αγωγής της «Δημοτικής Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικής Πηγής Αγίου Βάρβαρου Τρύφου του Δήμου Μεδεώνος» και της αντίθετης αγωγής του Φωτίου Ντρέλια.

5.- Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την Επιτροπή Απογραφής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

6.- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού, Κοινοχρήστων χώρων, Αποχέτευσης, Ύδρευσης, Νεκροταφείων, Τ.Α.Π.,  Δήμου έτους 2011.

7.- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους εμπορίας πόσιμου νερού Δήμου έτους 2011.

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                           ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου