Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας την Πέμπτη14/4/11 και ωρα 17:30 με τα παρακάτω θέματα: και στις 20:00 ψήφιση προϋπολογισμού

 ΠΕΜΠΤΗ 17:30
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 14 Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Βόνιτσα  08-04-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                            Αρίθ.Πρωτ:  5664
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                

         
                                                              ΠΡΟΣ:
                                                             1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
                                                             2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας
                                                             3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
                                                    4.Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων                                                          
                                                                        5. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων 
                                                                      6. Προέδρους Τοπ. Συμβ/λίων Νέων               ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).   Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 14 Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.- Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, έτους 2011. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης)

2.- Περί αιτήματος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας για ενημέρωση για κτιριακό Δημοτικού Σχολείου. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

3.- Απόφαση επί ένστασης αναδόχου του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Βόνιτσας Δήμου Ανακτορίου» κατά απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που τον κήρυξε έκπτωτο. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης)

4.- Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και  λιπαντικών έτους 2011 (από Απρίλιο έως Δεκέμβριο).  (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

5.- Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δυτικών Διαμερισμάτων» του Δήμου Ανακτορίου. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης)

6.- Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση –Διευθέτηση διατομής χειμάρρων κάμου Κατούνας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης)

7.- Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακαίνηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Πογωνιάς». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης)

8.- Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση –Διευθέτηση διατομής χειμάρρων Κάμπου Κατούνας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

9.- Επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 του έργου «Διαμόρφωση ανατολικής εισόδου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης)

10.- Έγκριση κατασκευαστικής κοινοπραξίας για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Βόνιτσας Δήμου Ανακτορίου». Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης)

11.- Άνοιγμα λογαριασμού Δήμου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για εξυπηρέτηση της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου και στην ΑΤΕ Κατούνας για την εξυπηρέτηση της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος- Ορισμός Διαχειριστή λογαριασμών. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

12.- .Άνοιγμα νέου λογαριασού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για πληρωμή οφειλών απομακρυσμένων οφειλετών. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

13.- Περί καθορισμού τελών (κοινοχρήστων χώρων, αποχέτευσης, ύδρευσης, Νεκροταφείου, δικαιώματος βοσκής και Τ.Α.Π.) για το έτος 2011. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

14.- Περί καθορισμού τέλους εμπορίας πόσιμου νερού Δήμου έτους 2011. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

15.- Περί ορισμού Ορκωτού Λογιστή για Ισολογισμό πρώην Δήμου Παλαίρου έτους 2010. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

16.- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της τριμελούς Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας, γεννηθέντων το έτος 2011. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

17.- Περί υποβολής Επιχειρησιακού Σχεδίου Μερικής Απασχόλησης στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ.Πρόεδρος)

18.- Εκμίσθωση Δημοτικού Περισσεύματος βοσκών στη θέση «Βοϊδολίβαδο» Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας.   (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

19.- Περί καταπολεμήσεως δάκου ελιάς με ψεκασμούς από εδάφους για το έτος 2011. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

20. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Κατούνας έτους 2010.  (Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

21. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Κατούνας έτους 2010.
(Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

22. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Τρύφου του Δήμου Μεδεώνος έτους 2010.
(Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

23. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Αετού του Δήμου Μεδεώνος έτους 2010.
(Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

24. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κατούνας του Δήμου Μεδεώνος έτους 2010.
(Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

25. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου και Λυκείου Βόνιτσας έτους 2010.  (Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

26. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου –2ου Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας έτους 2010.
(Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

27. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου –2ου και 3ου Νηπιαγωγείου Βόνιτσας έτους 2010.  (Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

28. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Μοναστηρακίου έτους 2010.  (Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

29. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Θυρρείου έτους 2010.  (Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

30. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δρυμού έτους 2010.  (Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

31. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παλιαμπέλων έτους 2010.  (Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

32. Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου έτους 2010.  (Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

33.- Περί έγκρισης απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Παλαίρου έτους 2010. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

34.- Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑΛ Βόνιτσας έτους 2010. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος Ευθύμιος)

35. Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης, αποχέτευσης, δικαιώματος βοσκής. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                       ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (προϋπολογισμός).

  Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 14 Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Βόνιτσα  08-04-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                            Αρίθ.Πρωτ: 5665
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                

         
                                                              ΠΡΟΣ:
                                                             1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
                                                             2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας
                                                                        3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
                                                                        4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων                                                       5. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                                                    6. Προέδρους Τοπ.Συμβ/λίων Νέων               
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).   Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 14 Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

- Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2011.


                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                       ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου