Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα 28-4-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αρίθ.πρωτ.6722
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Αριθ.Απόφ. 80/2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού
ΟΤΑ»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006
3. Την αρίθ.πρωτ. 6722/ 28-4-2011 αίτηση του Μπεκιράκη Θεοδώρου του Γεωργίου
και της Σταυρούλας, υπαλλήλου Δήμου Τροιζηνίας, κατοίκου Γαλατά Τροιζηνίας,
Κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού- Λογιστικού με την οποία ζητά την μετάταξη του στο Δήμο
Ακτίου-Βόνιτσας, σε κενή οργανική θέση, προβλεπόμενη στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Παλαίρου, συγχωνευμένο σήμερα στο Δήμο μας.
4. Τον υπό σύσταση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σύμφωνα με το νέο Νόμο
Καλλικράτη Ν.3852/2010, στον οποίο προβλέπεται τέτοια θέση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συμφωνούμε για την μετάταξη του κ. Μπεκιράκη Θεοδώρου του Γεωργίου και της
Σταυρούλας, Κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού-Λογιστικού, γεννηθείς στην Αμφιλοχία,
δημότης Δήμου Αμφιλοχίας, κατοίκου Γαλατά Τροιζηνίας, από τον Δήμο Τροιζηνίας,
σε κενή οργανική θέση στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1) Δήμο Τροιζηνίας
2) Τμήμα προσωπικού
3) Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ
Ν.Αιτωλ/νίας
4) Ενδιαφερόμενο
ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ6Ζ-Ρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου