Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΠΡΑΞΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟNIΤΣΑΣ
Αριθ.Πρωτ. 5168
ΠΡΑΞΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
Στην Βόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την
μηνός
προσήλθε σε μένα το Σολδάτο Νικόλαο του Βλασίου, Δήμαρχο
Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας, ο
διορίστηκε τακτικός υπάλληλος του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας, στην
Κατηγορία ΔΕ,
(
σε κενή οργανική θέση τακτικού προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Ακτίου- Βόνιτσας, σύμφωνα με την αριθ.1565/26-8-2010 απόφαση
αναπλήρωσης του 3
Πίνακα Διοριστέων: ΦΕΚ 862/Γ΄/26-10-2009) και την αριθ.
459/47/12-1-2011 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Ακτίου-
Βόνιτσας περί διορισμού του, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 153/τεύχος
Γ΄/14-3-2011, να δώσει τον κανονισμένο όρκο του υπαλλήλου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3584/2007.
Αφού έθεσε το δεξί του χέρι στο ιερό Ευαγγέλιο, έδωσε τον
κατωτέρω όρκο:
<<
υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους Νόμους και να εκπληρώ
ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου>>.
1η τουΑπριλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00Χούσος Μιλτιάδης του Κων/νου, πουΚλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτωναπορριματοφόρων ) , με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, της κλίμακας Δ΄-Α΄,ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ (δημοσίευσηΟρκίζομαι να φυλάττω πίστην εις την πατρίδα,
Η πράξη αυτή συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και αφού
αναγνώσθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΟΡΚΙΣΘΕΙΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΟΥΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου