Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα 4-5- 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.πρωτ. 7237
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.81/2011
Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1δ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α)
«αρμοδιότητες Δημάρχου…».
2. Το άρθρο 254 του Ν.3852/2010
3. Tις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.3 του Ν.3584/07
4. Tο έγγραφο αριθ.ΔΟΛ ΚΕΠ /Φ.5/146/25976/21-12-2010 «Επιτρεπτή είναι μόνο η
προσωρινή μετακίνηση προσωπικού των ΚΕΠ σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου για την
κάλυψη εξαιρετικών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών κατόπιν άμεσης
ενημέρωσης της υπηρεσίας μας…»
5. Το γεγονός ότι στο ΚΕΠ Κατούνας της Δημοτικής Ενότητας Δήμου Μεδεώνος
υπηρετούσε
άδειας κύησης-λοχείας-ανατροφής τέκνου από 23-2-2011
ΚΕΠ να μην λειτουργεί και οι δημότες να μην εξυπηρετούνται.
6. Το αριθ.2952/18-2-2010 έγγραφό μας προς τη Δ.Ο.Λ. Κ.Ε.Π στο οποίο δεν είχαμε
μέχρι σήμερα απάντηση.
7. Την αριθ. 41/27-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχουμε
ζητήσει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, Κλάδου ΔΕ,
«Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» για το ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας
Μεδεώνος στην Κατούνα για το χρονικό διάστημα ενός έτους τουλάχιστον, η έγκριση
της οποίας αναμένεται προκειμένου να προσχωρήσουμε στη διαδικασία πρόσληψης .
8.
9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου
10. Tην αριθ.74/2011 απόφαση Δημάρχου ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ για προσωρινή
μετακίνηση της υπαλλήλου του ΚΕΠ Παλαίρου Λίτου Βασιλικής του Νικολάου, για το
χρονικό διάστημα από 4-4-2011 έως 4-5-2011 στο ΚΕΠ Δημ. Ενότητας Μεδεώνος
στην Κατούνα
μία και μοναδική υπάλληλος η οποία κάνει χρήση μακροχρόνιαςμε αποτέλεσμα το εν λόγωΤην ανάγκη άμεσης και καλύτερης εξυπηρέτησης των Δημοτών..
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α.- Την προσωρινή μετακίνηση της υπαλλήλου του ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας
Ανακτορίου στη Βόνιτσα, κας Βρακατσέλη Γεωργίας του Δημητρίου, Κλάδου ΠΕ
Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών, για το χρονικό διάστημα ενός μηνός,
συγκεκριμένα δε από 9-5-2011 μέχρι 9-6-2011, στο ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας
Μεδεώνος στην Κατούνα για κάλυψη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών, λόγω
μακροχρόνια άδειας της μοναδικής υπαλλήλου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩ6Ζ-4

1 σχόλιο:

  1. Αυτές είναι κινήσεις πανικού. Γιατί δεν τοποθετείτε μόνιμο υπάλληλο. Τι μπορεί να προσφέρει η μετακίνηση του υπαλλήλου για ένα μήνα και με τι κωδικούς θα δουλεύει ??

    ΑπάντησηΔιαγραφή